Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 200€ εντός λεκανοπεδίου Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

H ιστοσελίδα www.computer-data.gr  αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας «ΠΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μεσογείων 20, με ΑΦΜ 036384031 Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. ΓΕΜΗ 2096401000 και νόμιμο εκπρόσωπο τον Πλούμπη Αθανάσιο)..

Ανεπιφύλακτη Αποδοχή Όρων
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επίσκεψη και χρήση του site διέπεται από τους παρόντες όρους, τους οποίους θεωρείται πως έχετε αποδεχθεί με μόνη την επίσκεψη και χρήση του site. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και να ανατρέχετε σε αυτούς σε κάθε επίσκεψή σας στο site. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιεί οποτεδήποτε, αναρτώντας κάθε φορά το νέο κείμενο στο site. Αν έχετε αντίρρηση ή επιφύλαξη μη συνεχίσετε την πλοήγηση και χρήση του site. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για αντιρρήσεις και επιφυλάξεις σας στο eshop@computer-data.gr.  

Γενικοί Όροι
Επικοινωνία με την Εταιρεία – Ώρες Λειτουργίας
Η επικοινωνία με την Εταιρεία θα γίνεται μέσω  
- email: eshop@computer-data.gr
- τηλεφώνου: 2107489060  
μεταξύ 10:00 και 19:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τις εργάσιμες μόνον ημέρες (δηλαδή, εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες).  

Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο.  

Ιδιοκτησία Περιεχομένου του Site & Χρήση

 • Το περιεχόμενο του site (ενδεικτικώς: κείμενα, φωτογραφίες, videos, ηχητικά αρχεία, λογότυπα, εικονίδια, εφαρμογές, λογισμικό)και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό, στη μορφή, στη διάρθρωση και στις λειτουργίες του site ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτους που έχουν δώσει στην Εταιρεία άδεια χρήσης.
 • Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, φόρτωση, μεταφόρτωση, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή χρήση:
 • Η επίσκεψή και χρήση του site δεν σας χορηγεί οποιοδήποτε δικαίωμα επί των ανωτέρω στοιχείων.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και ανανεώνει οποτεδήποτε το περιεχόμενο, τη μορφή, διάρθρωση και τις λειτουργίες του site.

              α. του περιεχομένου, της μορφής, διάρθρωσης και των λειτουργιών του      site,

              β. των εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, λογοτύπων και λοιπών         διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιούνται στο site, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας ή τρίτων που έχουν δικαιώματα επ’ αυτών.  

Τεχνική Πρόσβαση στο Site  

 • Η επίσκεψη και χρήση του site προϋποθέτει την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο με δική σας αποκλειστική ευθύνη, μέσα και δαπάνες. Η Εταιρεία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη αναλαμβάνει για την εξασφάλιση και/ή την υποβοήθηση της πρόσβασής σας στο διαδίκτυο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς ή οριστικώς αδύνατη ή διακοπεί η πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή στο site ή δεν είναι εφικτή η ανάρτηση περιεχομένου στο site.
 • Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσετε τη μη προσβολή και την προστασία του υπολογιστή σας, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας από ιούς, malware  κ.λπ.. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη συντήρηση ή επιδιόρθωση του υπολογιστή, των δικτύων, συστημάτων και αρχείων σας για οποιαδήποτε βλάβη υποστούν κατόπιν επίσκεψής σας στο site ή από επέμβαση τρίτων.

Αποποίηση Ευθυνών από την Εταιρεία

 • Η Εταιρεία επιδιώκει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο site, ωστόσο δεν εγγυάται αυτήν, και δη την ακρίβεια πληροφοριών που αντλούνται από τρίτους. Σε περίπτωση σφαλμάτων ή ανακριβειών η Εταιρεία θα πράξει τα δέοντα για τη διόρθωση αυτών το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διαπίστωσή τους.
 • Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα εξωτερικών ιστοσελίδων που συνδέονται με το site ή στις οποίες γίνεται παραπομπή δια του site.
 • Αποκλείεται η ευθύνη της Εταιρείας για ελαφρά αμέλειά, για την αποκατάσταση τυχόν έμμεσης, παρεπόμενης ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλειας εσόδων, για τυχερά  ή περιστατικά ανωτέρας βίας.

Υποχρεώσεις Σας

Υποχρεούσθε  

 • να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους και με την κείμενη νομοθεσία,
 • να χορηγείτε ακριβή και πλήρη στοιχεία κατά τη χρήση του site,
 • να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την Εταιρεία και/ή τρίτους,
 • να απέχετε από την ανάρτηση, δημοσίευση και διάδοση μέσω του site υλικού/περιεχομένου παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, δυσφημιστικού, ή το οποίο στηρίζει αθέμιτες διακρίσεις.
 • να μη χρησιμοποιείτε το site στο πλαίσιο παράνομων δραστηριοτήτων ή ως μέσο για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων υποχρεούσθε σε πλήρη αποκατάσταση της ζημίας που ήθελε προκληθεί στην Εταιρεία ή τρίτους.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Η επίσκεψη και χρήση του site και οι συναλλαγές σας μέσω αυτού με την Εταιρεία διέπονται   από το ελληνικό δίκαιο.  

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από συναλλαγή που πραγματοποιήσατε μέσω του site και αυτή δεν επιλυθεί σε εύλογο χρόνο μετά την αποστολή στην Εταιρεία σχετικού γραπτού αιτήματός σας, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers... , προκειμένου να επιληφθεί η αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή (για την Ελλάδα www.synigoroskatanaloti.gr). Η Εταιρεία καλόπιστα αποδέχεται το συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής, χωρίς, όμως να δεσμεύεται από αυτές.  

Σε κάθε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς εξωδίκως, αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οι παρόντες όροι ισχύουν στο μέτρο που δεν ορίζεται  από διατάξεις νόμου αναγκαστικής ισχύος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μέσω του site έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία (παραγωγής της ιδίας ή τρίτων) και να τα παραγγείλετε.

Το Κατάστημα Απευθύνεται Μόνον σε Ενήλικες

Τα προϊόντα ενδέχεται να απευθύνονται και σε ανήλικους, ωστόσο για την διάθεση αυτών η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνον με ενήλικες. Εάν, είστε ανήλικος μην προχωρήσετε σε παραγγελία. Η Εταιρεία δεν θα αποδεχθεί και δεν θα εκτελέσει την παραγγελία, εφόσον διαπιστώσει ότι υπεβλήθη από ανήλικο. Αυτό, όμως, δεν είναι συνήθως ευχερές, εξ ου και τεκμαίρεται ότι η πρόσβαση και χρήση του site από ανηλίκους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη και παρουσία των προσώπων που τους αντιπροσωπεύουν σύμφωνα με το νόμο.  

Υποβολή Παραγγελίας

Η υποβολή παραγγελίας γίνεται:  

α. ως Εγγεγραμμένος χρήστης: καταχωρείτε τα απαιτούμενα στοιχεία και ένα όνομα χρήστη (user name) και μυστικό κωδικό (password) για τη δημιουργία λογαριασμού και την υποβολή και εκτέλεση παραγγελιών μέσω αυτού. Έχετε δυνατότητα να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας, να ανατρέχετε στο ιστορικό παραγγελιών σας και να απολαμβάνετε προσφορές και προνόμια ως εγγεγραμμένος χρήστης. Οφείλετε να διατηρείτε μυστικό το password σας και αν τυχόν αυτό διαρρεύσει να ειδοποιήσετε άμεσα την Εταιρεία. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: login /επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (επιβεβαίωση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής).  

β. ως Επισκέπτης: πραγματοποιείτε τη μεμονωμένη παραγγελία που επιθυμείτε καταχωρίζοντας τα απαιτούμενα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να ξανά καταχωρίσετε αν θέλετε να υποβάλετε άλλη παραγγελία στο μέλλον, ενώ δεν έχετε δυνατότητα να ανατρέξετε στο ιστορικό παραγγελιών σας. Τα βήματα που ακολουθείτε ως εγγεγραμμένος χρήστης για την παραγγελία προϊόντος είναι: επιλογή προϊόντος (προϊόντων) / έλεγχος «καλαθιού» αγορών και επιλογή όσων προϊόντων θα παραγγείλετε / check out (καταχώριση στοιχείων τιμολόγησης/παράδοσης και επιλογή τρόπου πληρωμής).

Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια για την ακρίβεια των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στο site. Σε περίπτωση, ωστόσο, που εκ παραδρομής ή εξαιτίας εσφαλμένης πληροφόρησης από τρίτους εμφιλοχωρήσουν ανακρίβειες, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά, στις ιδιότητες ή στις τιμές των προϊόντων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη πέραν του να διορθώσει τα λάθη αυτά αμέσως μετά τη διαπίστωσή τους, να σας ενημερώσει, αν έχετε υποβάλει παραγγελία, και να αντικαταστήσει τυχόν παραδομένα προϊόντα ή να επιστρέψει το τίμημα, ως αναφέρεται κατωτέρω.

Πληρωμή Τιμήματος, Φόρων, Εξόδων Παράδοσης κ.λπ.

Η υποβολή παραγγελίας για την αγορά προϊόντος συνεπάγεται την υποχρέωσή σας να καταβάλετε το τίμημα του προϊόντος (με όλες τις παρεπόμενες χρεώσεις, δηλαδή ΦΠΑ και λοιπά τέλη, φόρους ή δασμούς που επιβάλλονται κατά νόμων, καθώς και τα έξοδα παράδοσης του προϊόντος σε σας). Οι σχετικές χρεώσεις θα σας γνωστοποιούνται προ της ολοκληρώσεως της παραγγελίας και θα αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής παραγγελίας που θα λάβετε ηλεκτρονικώς (μέσω email), αλλά και στα οικεία φορολογικά παραστατικά σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.

Θα πρέπει να καταβάλετε τα ανωτέρω ποσά με όποιον από τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής επιλέξετε

- Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό Alphabank/Εθνική/ Πειραιώς  

- Πιστωτική & χρεωστική κάρτα (visa/ mastercard /maestro) μέσω του e-commerce της Alphabank  

-Pay pal  

- Αντικαταβολή  

Για παραγγελίες αξίας άνω των 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων) δεν επιτρέπεται η επιλογή «αντικαταβολής» (μετρητά).  

Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των παρεπόμενων χρεώσεων τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας, ακόμη και αν αυτά σας έχουν παραδοθεί.

4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών και τους όρους και τρόπους πληρωμής οποτεδήποτε. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στο site.

Αποδοχή Παραγγελίας Από την Εταιρεία

Μετά την υποβολή της παραγγελίας θα λάβετε αυτοματοποιημένο email για την παραλαβή της. Ούτε η υποβολή παραγγελίας, ούτε το email για την παραλαβή αυτής συνεπάγεται αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία. Για την αποδοχή της παραγγελίας απαιτείται να προηγηθούν διάφοροι έλεγχοι (όπως έλεγχος αποθεμάτων/διαθεσιμότητας, πιστωτικός έλεγχος, ευχέρεια παράδοσης κ.α.). Μόνο μετά την ειδική επιβεβαίωση αποδοχής από την Εταιρεία καταρτίζεται σύμβαση για την αγοραπωλησία του προϊόντος μεταξύ σας και της Εταιρείας.

Αλλαγές στην Παραγγελία

Αλλαγές στην παραγγελία γίνονται δεκτές μόνον τηλεφωνικώς μέχρι την παράδοση των προϊόντων σε μεταφορική εταιρεία προς αποστολή σε σας.  

Παράδοση & Πορεία Παραγγελιών

Επιβαρύνεστε με τα έξοδα παράδοσης των προϊόντων, τα οποία και καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο καταβάλλεται το τίμημα. Το ποσό των εξόδων εξαρτάται από τον τρόπο παράδοσης που θα επιλέξετε και τη διεύθυνση παράδοσης.

O χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από το είδος και τη διαθεσιμότητα αυτών και από τη διεύθυνση στην οποία θα παραδοθούν. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός εύλογου χρόνου, όχι μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Συντομότεροι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στο site είναι ενδεικτικοί, μολονότι η Εταιρεία καταβάλει εύλογη προσπάθεια να τηρούνται. Αν επιθυμείτε παράδοση των προϊόντων εντός ορισμένης προθεσμίας ή σε ορισμένη ημέρα και ώρα θα πρέπει να επικοινωνήσετε σχετικώς με την Εταιρεία για να διαπιστωθεί κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Αν το προϊόν επιστραφεί στην Εταιρεία λόγω μη ευρέσεώς σας ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παράδοση ή επειδή μας δώσατε εσφαλμένα στοιχεία, θα πρέπει να το παραλάβετε εσείς και με δικές σας δαπάνες από την Εταιρεία, κατόπιν συνεννόησης. Η Εταιρεία θα επιχειρήσει να σας ξαναστείλει το προϊόν μόνον αν καλύψετε το κόστος της νέας αυτής αποστολής.

Η Εταιρεία ενδέχεται να μην αναλαμβάνει την παράδοση προϊόντων σε ορισμένες περιοχές (εντός ή εκτός Ελλάδος). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεριμνήσετε για την παραλαβή των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας ή από τον τόπο αποθήκευσης/φύλαξης αυτών.

Θα ενημερώνεσθε για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω email, μέσω του λογαριασμού σας (αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης) ή μέσω τηλεφώνου.

Κατά την παραλαβή θα πρέπει να ελέγχετε σχολαστικά το προϊόν και τη συσκευασία του. Αν εντοπίσετε πρόβλημα στη συσκευασία παρακαλούμε να μην παραλάβετε το προϊόν. Εάν εντοπίσετε πρόβλημα αμέσως μετά την παραλαβή, θα πρέπει να το δηλώσετε άμεσα στον μεταφορέα και στην Εταιρεία.

Τιμολόγηση

Για κάθε συναλλαγή εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικώς τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά. Σε περίπτωση που υπάγεσθε για οποιονδήποτε λόγο σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ή άλλου φόρου θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με την Εταιρία πριν από την υποβολή παραγγελίας.  

Επιστροφή Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω email ή τηλεφώνου το συντομότερο δυνατόν, όχι, όμως, πέραν των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στον νόμο ή αν από τη φύση του το προϊόν έχει πιο σύντομο κύκλο ζωής (οπότε θα πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα). Η Εταιρεία θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή θα σας επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και τυχόν παρεπόμενες χρεώσεις), αμέσως μετά την παραλαβή και τον έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος. Τα έξοδα επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν την Εταιρεία. Τα ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν με τα πρωτότυπα έγγραφα που τα συνόδευαν και εντός της συσκευασίας τους.

Ουδεμία άλλη αξίωση διατηρείτε έναντι της Εταιρείας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος πέραν εκείνης για την αντικατάστασή του ή για την επιστροφή του τιμήματος (με τον ΦΠΑ, τα έξοδα παράδοσης και παρεπόμενες χρεώσεις), πλην αν άλλως ορίζεται στο νόμο.

Ως ελαττωματικά νοούνται τα προϊόντα που των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που αναφέρονται στο site (συμφωνημένες ιδιότητες).

Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).

Υπαναχώρηση - Επιστροφή Μη Ελαττωματικού Προϊόντος

1. Εφόσον είστε καταναλωτής (δηλαδή, δεν ενεργείτε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ιδιότητας σας) δικαιούσθε - χωρίς να πρέπει να επικαλεστείτε ελάττωμα ή άλλο λόγο - να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους ότι υπαναχωρείτε. Για τη δήλωση υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε στην Εταιρεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα από τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σημειώνοντας τη φράση «ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ από την παραγγελία με αρ. ... ως προς το προϊόν ...... [περιγραφή]» και το ονοματεπώνυμό σας. Μετά την παραλαβή της δήλωσης η Εταιρεία θα σας αποστείλει email επιβεβαίωσης της παραλαβής της.

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή στην Εταιρεία της δήλωσης υπαναχώρησης πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν, στην κατάσταση που το παραλάβατε, με τη συσκευασία του και όλα τα έντυπα, δώρα, παρεπόμενα προϊόντα και υλικά που το συνόδευαν σε καλή κατάσταση, στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 20 Αθήνα 11527. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Εταιρεία βαρύνουν αποκλειστικώς εσάς.

Αφού επιστραφεί το προϊόν, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που εισέπραξε γι’ αυτό. Αν δεν είχατε επιλέξει για την παράδοση του προϊόντος σε σας τον πιο φθηνό τρόπο αποστολής, το επιπλέον κόστος αποστολής δεν θα επιστραφεί.

Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του προϊόντος, της συσκευασίας και/ή των εγγράφων που το συνοδεύουν λόγω κακής μεταχείρισης, πέραν εκείνης που απαιτείται ευλόγως για την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, υποχρεούσθε να αποζημιώσετε την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό της αποζημίωσης από το ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει.

Κάθε επιστροφή ποσού από την Εταιρεία θα γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (απαιτείται IBAN, BIC/SWIFT τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας).

Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης ως προς προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή των οποίων η συσκευασία έχει αποσφραγισθεί και η επιστροφή τους αντενδείκνυται για λόγους υγείας ή υγιεινής, και για όσα άλλα ο νόμος εξαιρεί του δικαιώματος υπαναχώρησης.