Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 200€ εντός λεκανοπεδίου Αττικής

Ανάκτηση Δεδομένων

Data Recovery (Ανάκτηση Δεδομένων)

Λάθη γίνονται όπως και καταστροφές.

Αν κατά λάθος σβήσατε κάποιο αρχείο ή καταστράφηκε το αποθηκευτικό σας μέσο, η Computer Data είναι σε θέση να σας δώσει λύση.

Διενεργούνται έλεγχοι και αποκαθίστανται σβησμένα ή κατεστραμμένα αρχεία. 

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αποθηκευτικού μέσου τότε το μέσο αυτό θα μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις για την ανάκτηση των δεδομένων.
* * Το κόστος της εργασίας αυτής  εξαρτάται από τη σοβαρότητα της βλάβης και τον όγκο δεδομένων που θα ανακτηθούν .

Η πιθανότητα πλήρους επαναφοράς των δεδομένων, δεν εξασφαλίζεται.